Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 december 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 16 dec 201616 December 2016, Mike Quinsey (HZ)

Wanneer je inzicht hebt in de huidige situatie op Aarde en deze begrijpt, is het voor jou duidelijk hoe het verder moet en dit wordt bevestigd door de ineenstorting van de controle van de Illuminati over de zaken die plaatsvinden. Het tij is aan het keren, ondanks dat ze vergeefs proberen een bepaalde mate van controle te behouden. Er is een groter plan in werking dat, ongeacht de daden van degenen die proberen de zaken te bepalen, met een succesvolle voltooiing naar Ascentie zal leiden. Dus laat je, hoe je ook tegen de zaken aankijkt, niet ontmoedigen, want alles gaat goed. De laatste snikken van hen die hun ondergang tegemoet zien, zijn hoorbaar en velen zijn nu op de vlucht om zo aan de verantwoording voor hun daden tegen de Mensheid te ontkomen. Ze komen er niet onderuit en ze zullen, aangezien ze zich nergens kunnen verbergen waardoor ze kunnen ontkomen, de gevolgen van hun handelingen onder ogen moeten zien; gerechtigheid zal geschieden. Maak je geen zorgen over hun toekomst, want ze zullen oogsten wat ze hebben gezaaid en zoals alle zielen zullen ze desondanks, zodra ze zich naar het Licht keren, hulp aangeboden krijgen.   

Er is een plan in werking dat jullie over het pad naar verlossing en verheffing uit de dualiteit zal leiden, het rijk van het Licht binnen. Dit zijn de niveaus die jullie achter je hebben gelaten toen je vrijwillig akkoord bent gegaan om die zielen die in de lagere trillingen gevangen zitten, te helpen. Je kunt je afvragen waarom je de hogere trillingen zou willen verlaten om diegenen te helpen die niet meer te redden lijken te zijn, en het eenvoudige antwoord daarop is dat jij één met hen bent en alle zielen dienen zich uit de duisternis te verheffen om vooruitgang te kunnen maken. Ze hebben hulp nodig om het pad terug naar het Licht te kunnen vinden, anders zouden ze verder in de put af kunnen glijden waar het Licht zo goed als niet aanwezig is. Jullie kracht en ervaring zijn jullie garantie op succes, hoewel de lagere trillingen een grote uitdaging voor je vertrouwen kunnen zijn. Zoals jullie al eerder is verteld, ben je nooit alleen op je weg en je Gidsen zullen hun uiterste best doen om wanneer je dat nodig hebt, hulp te bieden.  

Ondertussen verloopt alles zoals zou moeten om ervoor te zorgen dat Re-Val op het punt staat te gebeuren. Het mag lijken dat het al te vaak is uitgesteld, maar houd in gedachten dat er zeer veel voorbereiding nodig is voordat alles vrij is om van start te gaan. Het Duister is, ondanks dat ze is verzwakt, nog steeds in staat de zaken tegen te houden en vertraging te veroorzaken, maar ze is niet in staat de uiteindelijke voortgang zoals die werd verordonneerd, tegen te houden. Velen van jullie weten al of je je in dit leven op het pad naar voltooiing bevindt en het Duister heeft de taak jullie uit te dagen om te ontdekken of er zwakheden zijn die je zou kunnen hebben. Echter, je wilskracht zal je er zonder twijfel doorheen leiden, mits je je blik stevig op de finish gericht blijft houden.

Jullie wordt de mogelijkheid geboden om meer over je verleden te ontdekken en de mensen beginnen meer te weten te komen over de verbazingwekkende ontdekkingen in het Antarctisch gebied. Het betreft de resten van een immense stad die duizenden jaren onder het ijs heeft gelegen en het is een opwindende ontdekking die moeilijk geheim kan worden gehouden, maar de grote machten zullen hun uiterste best doen om dat zo te houden. Het is een vondst waar onderzoekers naar toe werden geleid omdat het voor de Mensheid tijd is om meer te weten te komen over haar ware geschiedenis. Tot nu toe zijn jullie met opzet in een tijdsknoop gehouden, maar binnenkort zullen jullie meer te weten komen over de vele verschillende Ruimtewezens die met jullie verbonden zijn en in het bijzonder diegenen die zich in Binnenaarde bevinden. De reden dat er maar weinigen van jullie een idee hadden van hun bestaan is omdat het tot nog toe niet de tijd was om hun bestaan aan de Mensheid te onthullen. Het moment nadert echter snel waarop jullie klaar zouden moeten zijn om je Broeders en Zusters uit de Ruimte te ontmoeten.  

In vele verschillende stadia van de evolutie van de Mens zijn jullie door Ruimtewezens bezocht, maar deze hebben niet altijd goede bedoelingen gehad. De Anunnaki die de Aarde nu hebben verlaten hielden jullie in een "gevangenis" van eigen makelarij vast en lieten jullie in een valse versie van je geschiedenis geloven. Het moment is gekomen om de waarheid te ontdekken, maar eerst dienen jullie verheven te worden en dient de Mensheid op Aarde omstandigheden te creëren die een acceptabele levensstandaard terugbrengt. NESARA zal zeer binnenkort worden uitgevaardigd en zal de Mensheid uit de Duistere Tijden optillen, het Licht in. Dit zal leiden tot een einde aan armoede en een eerlijke verdeling van rijkdom en Aardse overvloed. Er bestaat op Aarde meer dan genoeg rijkdom die in vele eeuwen verzameld is en die de gehele Mensheid een acceptabele standaard van leven zal brengen. St. Germain is te danken voor het zorgen dat een dergelijk hoge standaard bereikt kon worden en dat de fondsen op het juiste moment vrijgegeven zullen worden.

De ontberingen van oorlog en de armoede die in veel landen worden ervaren hebben veel herstel nodig, maar met de vooruitgang die zal opdoemen zullen door reparatie en vervanging de gebieden die zwaar zijn aangetast, snel hersteld worden. In een relatief korte tijd zullen alle landen als nieuw en meer zelfvoorzienend zijn gemaakt, en de mensen zullen zijn bevrijd van het gezwoeg van het hun hele leven werken, alleen maar om te kunnen bestaan. Met geavanceerde technologieën zal het algehele tijdschema echter nog steeds vele jaren vergen voordat alles is voltooid. De toekomst is gevuld met Licht en een gelukkige en heerlijke tijd zal door iedereen kunnen worden ervaren. Nu reeds gaan jullie een Ruimtegebied binnen dat hogere trillingen bezit, en aangezien die effect hebben, zullen de mensen verheffing ervaren naar een vreedzamer leefomgeving waarin het Licht sterker is.
Het zal voor veel mensen zwaar zijn, maar onthoud dat de veranderingen nodig zijn om de basis voor een Nieuw Tijdperk te leggen. Het plan is al in werking en er is al veel gebeurd dat de bouwstenen vormt voor hetgeen zal volgen. De hele wereld is in een staat van verandering en voor sommigen kan het een pijnlijke ervaring zijn, maar aangezien de zaken momenteel vooruitgaan, zal het niet al te lang duren. Het goede nieuws omtrent de huidige gebeurtenissen wordt grotendeels voor jullie verborgen gehouden door degenen die tegen de veranderingen zijn, gebeurtenissen die jullie omhoog tillen uit de moeilijkheden die zij hebben veroorzaakt. Jullie zullen begrijpen dat het niet gemakkelijk is om zoveel veranderingen in zo'n korte tijd door te voeren. We zijn echter op de hoogte van jullie noden en er zal veel worden gedaan om de condities die momenteel bestaan te verlichten. 
Het is de tijd van goede wil op Aarde en de mensen raken meer gefocust op het hebben van een gelukkige en gezellige tijd. Velen vergeten echter niet degenen die nog in situaties verkeren die wanhoop en hartenpijn veroorzaken, en veel goed werk wordt in deze tijd gedaan. Jullie generositeit in dergelijke tijden is geweldig en een teken dat, terwijl de trillingen omhoog gaan, jullie de oude energieën loslaten en jullie je ware zelf vinden. Jullie zijn net zo goed van het Licht als iedere andere ziel, hoewel sommigen zich hun ware potentieel nog niet realiseren. Onthoud altijd, dat wat je ook overkomt, je altijd de Godsvonk zult hebben en dat zal altijd zo zijn. Ga in de dagen die voor jullie liggen verder in het volle bewustzijn dat jullie allemaal een aspect zijn van God, en handel dienovereenkomstig. 
Mogen jullie allemaal ontvangen wat je voor jezelf en anderen wenst en gebruik je gave van vrije wil om in deze tijd van het jaar liefde en zegeningen te verspreiden. Voor velen is het een speciale gelegenheid die het leven van Jezus en Zijn liefde voor iedere ziel viert.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.                                                                                                                                                             Mike Quinsey.


Bericht van Mike Quinsey.
Dit is mijn laatste bericht van dit jaar, dus ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie liefhebbende steun, het volgende bericht zal op vrijdag 6 januari zijn. Ik wens jullie het allerbeste voor 2017 en het belooft een jaar van openbaringen en overwinning voor het Licht te zijn. Moge jullie alles gegeven worden wat je jezelf wenst en geniet van een zeer opwindend en vervullend jaar.
In Liefde en Licht. Mike Quinsey

vrijdag 9 december 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 9 dec. 20169 December 2016, Michael Quinsey (HZ)

De zaken ontwikkelen zich sneller dan ooit tevoren en er bestaat geen twijfel dat de waarheid omtrent de zaken aan het licht komt. Niets kan het algemene gevoel stoppen dat de onthullingen niet langer kunnen worden tegengehouden omtrent wat voor de mens verborgen is gehouden. Zoals jullie zouden zeggen: "het tij is gekeerd" en terwijl dit gebeurt bevrijdt de waarheid de mensen van manipulatie en de leugens die als waarheid werden neergezet. Men is zo veel wijzer geworden en vertrouwt degenen wiens woorden als eerlijk en betrouwbaar werden beschouwd niet langer. Men is begonnen degenen die blijken de waarheid in hun eigen voordeel te vervalsen en te verdraaien af te wijzen. In sommige landen heeft dit geresulteerd in demonstraties tegen hen die schuldig zijn en die de macht van het volk kennen. Wanneer het op verkiezingen aankomt geeft men nu krachtig uitdrukking aan hun eigen mening en worden zij die dit negeren, verwijderd.
Nu meer dan ooit tevoren willen de mensen hun recht doen gelden om te demonstreren tegen hen die geen gehoor geven aan hun wensen. Er bestaat binnen het Menselijk Ras een sterke behoefte om de nodige veranderingen in het leven aan te brengen en wanneer hun vertegenwoordigers dit negeren zal dit voor deze laatste nadelig aflopen. Er dient rekening te worden gehouden met de wil ven het volk, omdat het wanneer dat nodig is, Regeringen omver kan werpen die geen gehoor geven aan hun wensen. De geschiedenis laat jullie zien dat het kan leiden tot revoluties wanneer de mens door de Autoriteiten blijft worden genegeerd en vertrapt. Vrede is soms moeilijk om te bereiken wanneer degenen die aan de macht zijn dwang uitoefenen om het volk te onderdrukken. De strijd is echter verre van eenzijdig, aangezien de Galactische Troepen niet-gewelddadige manieren zoeken om vrede te bereiken en hun begeleiding zal hen van het Licht helpen.
Onthoud dat, waar geïncarneerde zielen moeite hebben te accepteren wat het leven hen te bieden heeft, zeer weinigen inzicht hebben in hun levensplan. Het is vaak het beste dat jullie met de zaken omgaan zoals ze zich aandienen, in de wetenschap dat jullie Gidsen altijd beschikbaar zijn om te proberen jullie bij het afgesproken levensplan te houden. De ervaringen die je nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen zijn zorgvuldig gepland en worden alleen aan je gepresenteerd wanneer zeker is dat je in staat bent om deze aan te kunnen. In deze tijd, meer dan ooit, is het belangrijk dat je aan het einde van je leven kunt constateren dat je succesvol bent geweest. Voor vele zielen zal dit de laatste incarnatie in de lagere trillingen zijn, dus is het zaak om ervoor te zorgen dat ze op een succesvolle manier omgaan met het resterende, niet ingeloste karma. Op rustiger momenten zullen je Gidsen dichterbij je komen en zul je in staat zijn met hen te "praten". Op die manier zullen ze je behoeften leren kennen en vooropgesteld dat dit overeenkomt met je levensplan zullen ze hun uiterste best doen om je te helpen.  
Het leven in de lagere dimensies is niet jullie permanente thuis, het is een grote uitdaging en wordt bijzonder goed omschreven als de Leerschool van het Leven. Jullie hebben dergelijke ervaringen op vrijwillige basis geaccepteerd in de wetenschap dat hoe ver je ook zou mogen afdalen, je iedere hulp zou worden geboden om je te herpakken. Jullie zijn gekomen van het niveau waar jullie een Lichtwezen waren en hier zullen jullie naar terugkeren wanneer jullie weer oprijzen. Ter vergelijking zijn de trillingen van de Aarde nu heel zwaar en Geestelijke Wezens vinden het heel moeilijk om hierin te verblijven. Tijdens de slaap verlaten jullie echter je lichaam en soms wordt jullie grootste bijdrage aan de Geestenwereld in die periode geleverd.
Na het verlaten van je fysieke lichaam bevindt je jezelf in je etherische lichaam, dat ogenschijnlijk precies hetzelfde is zoals je jezelf gewoonlijk ziet. In de hogere dimensies wordt je niet langer blootgesteld aan de extremen die je in de lagere dimensies ervaart. Feitelijk is het bestaan veel plezieriger en verschilt het volledig van waar je aan gewend bent, omdat je ogenblikkelijk kunt reizen door gebruik te maken van zuivere gedachten. Het contact met anderen verloopt eveneens via gedachten en omdat je je in een energielichaam bevindt kun je, wanneer je dat wenst, jezelf in een ander lichaam "denken" dat je doel beter dient. Met deze niveaus ben je reeds bekend en dit is je natuurlijke staat van zijn. 
De valse buitenaardse aanvallen zijn op kleine schaal begonnen, maar tot nu toe werden de ruimtevaartuigen die erbij betrokken waren steeds vernietigd voordat hun missie kon worden uitgevoerd. De activiteiten vinden buiten deze planeet plaats en de Lichtkrachten hebben zich in de   "oorlog in de hemel" gemengd en zijn jullie garantie dat de mensheid tegen iedere grote aanval wordt beschermd. In jullie recente verleden aan het einde van een Tijdperk hebben er negatieve gebeurtenissen plaatsgevonden die hebben geresulteerd in de bijna volledige ineenstorting van het weefsel dat de Mensheid gaande heeft gehouden. Echter, deze keer zullen jullie succesvol zijn in het bereiken van je doelen. Voor sommigen van jullie kan de reis risicovol zijn, maar jullie zullen er bovenop komen en kunnen gaan genieten van de bevrijding uit de klauwen van het Duister.
Jullie zijn reeds geïnformeerd over het bestaan van de Blue Avians die alle activiteiten op en rond de Aarde overzien. Het zijn Wezens van het Licht in het bijzonder aanwezig om ervoor te zorgen dat buitenstaanders zich niet kunnen bemoeien met jullie pad naar Ascentie. Rondom jullie en Moeder Aarde is een beschermend schild geplaatst waardoor niets jullie kan verlaten of bij jullie kan komen. Er is veel gaande waar jullie je niet van bewust zijn en dat is al lange tijd zo. De Mens wordt beschermd om er zo voor te zorgen dat wat er ook gebeurt, de eindtijden overeenkomstig het hogere plan verlopen. Dit is waarom het voor jullie soms voelt alsof jullie helemaal geen hulp krijgen waar feitelijk enorme hulp wordt geboden waar jullie je vaak volkomen onbewust van zijn. Besef dat jullie allemaal vrije wil hebben gekregen en uiteindelijk zijn het jullie die je toekomst bepalen en jullie zullen worden aangemoedigd om een bepaald pad te lopen dat naar vervulling en Ascentie zal leiden. 
Realiseer je dat jullie, die Lichtwerkers zijn, gekozen werden om hier te zijn voor de eindtijden, omdat jullie de vaardigheden en de ervaring hebben om jullie taken te vervullen. Jullie werden in feite goed voorbereid op deze tijdsperiode en wat jullie doen zal natuurlijk makkelijk hanteerbaar lijken. Het is een fraai aspect van het leven wanneer iemand ontwaakt en zich realiseert dat "dienstbaarheid aan anderen" het pad is dat ontwikkelde zielen volgen. Er wordt geen beloning gezocht voor zulk werk, daar het doen ervan een beloning op zich is. Toch, aangezien gelijken elkaar aantrekken, zul je ontdekken dat de manier waarop je anderen behandelt, je ook zelf behandeld zult worden.
Blijf het Licht delen met anderen als vriendelijk commentaar of wens voor het ontwaken van een ziel, en door die person te zegenen. Als je de waarheid zou kennen zou je je realiseren dat gedachten krachtig zijn, en terwijl de trillingen omhooggaan dien je op te passen geen negatieve gedachten te richten op een andere ziel. Terwijl je echter omhooggaat en meer Licht absorbeert, zul je een veel sterker Lichtwezen worden en waarschijnlijk niet zomaar van je pad afwijken. Het is bijvoorbeeld normaal om een emotioneel persoon te zijn, maar het is mogelijk dat je een keer niet op je hoede bent en tijdelijk de controle over jezelf verliest. Zolang je je er maar bewust van bent zou je in staat moeten zijn de nodige zorg en voorzichtigheid te betrachten om vergissingen te vermijden.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

vrijdag 25 november 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 25 nov 2016Mike Quinsey (HZ), 25 November 2016. 

Het Duister en haar cohorten nemen een laatste grote poging in overweging om hun verloren terrein terug te winnen en dat is door een nep-aanval door buitenaardsen op jullie uit te voeren. Het zal er zeer realistisch uitzien en jullie zouden Ruimtevaartuigen en ruimtewezens te zien krijgen die precies lijken op die waarmee jullie bekend zijn. Sommige schepen zullen enkel hologrammen zijn en er heel normaal uitzien, dus jullie zijn gewaarschuwd voor hun bedoelingen zodat angst beperkt kan worden of zoveel mogelijk voorkomen. Het creëren van angst is de bedoeling van een dergelijke gebeurtenis en het is zoals jullie het zouden noemen hun "laatste gok", maar het zou degenen die nog niet ontwaakt of onjuist geïnformeerd zijn gemakkelijk voor de gek kunnen houden. Als dit ooit bewaarheid wordt kunnen degenen onder jullie die er inzicht in hebben voor de Mensheid van onschatbare waarde zijn door te helpen om massahysterie te voorkomen.

Wees er echter van verzekerd dat geen enkele daad zal worden toegestaan om uit de hand te lopen en dat de Lichtkrachten klaar staan, maar om karmische redenen kunnen ze in dergelijke gebeurtenissen niet direct ingrijpen door te voorkomen dat ze plaatsvinden. Het zal de enige keer zijn dat dat jullie met een dergelijke situatie te maken krijgen. Het zal een grote "wake-up-call" zijn voor degenen die zonder het te weten hun vrijheid hebben opgegeven en die hebben toegestaan dat het Duister de vrije hand heeft in het uitvoeren van haar plan voor wereldoverheersing.
Uiteindelijk zullen de gebeurtenissen zo gaan zoals we jullie voorheen hebben laten weten, dus onthoud dat het Licht altijd zal winnen van het Duister. Zelfs op dit moment worden "ze" verwijderd en overgeplaatst naar waar ze jullie niet langer grote schade kunnen toebrengen. De strijd tussen het duister en het Licht voor de controle over de Aarde is voorbestemd om binnenkort ten einde te komen. De uitkomst was altijd voorspelbaar, zelfs nu het Duister de overhand lijkt te hebben. De zaken kunnen echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd en het is nodig dat degenen van het Licht zich op de juiste uitkomst focussen.  
Samen met jullie Gidsen hebben jullie vele helpers om je heen, dus alhoewel jullie je niet bewust zouden kunnen zijn van hun aanwezigheid, weten ze veel over je en zullen ze ervoor zorgen dat je je levensplan blijft volgen. In jullie momenten van meditatie of gebed kunnen ze dichtbij je komen en ideeën in je hoofd planten. Veel van jullie werk wordt gedaan tijdens jullie "buitenlichamelijke" activiteiten wanneer je slaapt. Je zou je enkele ervaringen kunnen herinneren maar gewoonlijk kun je je geen details herinneren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je andere Lichtwezens ontmoet en aspecten van je werk voorbereidt. Het mag soms lijken dat je een eenzame strijd levert, maar wees ervan verzekerd dat dit ver bezijden de waarheid ligt.
Jullie maken deel uit van een geschiedenis die vaak beschouwd zal gaan worden als een belangrijk keerpunt in de vooruitgang van de Mensheid op haar terugkeer naar het Licht. Het grootse experiment ging eonen geleden van start en sindsdien zul je bijna zeker vele, vele levens op Aarde hebben geleefd. Met het oog op Ascentie die in de meeste van jullie levens plaats zal vinden zullen vele andere zielen jouw vooruitgang volgen zodat jouw ervaring gebruikt kan worden ten bate van anderen die volgen. Het kan lijken dat dat jullie allemaal geen grootse zielen zijn omdat jullie wakende bewustzijn beperkt wordt door je ervaringen op Aarde. Jullie hebben weinig of geen herinnering van je ware zelf en dit is met opzet zo geregeld, zodat jullie je volledig op je ontwikkeling kunnen concentreren. Anders zou je gemakkelijk van je levensplan kunnen worden afgeleid.  

Niets dat maar enige invloed heeft op je leven gebeurt zomaar, dus wees ervan verzekerd dat je, ondanks je vrije wil, je altijd gedreven voelt om het ontwikkelingspad dat je voordat je incarneerde hebt gepland, te volgen. Zelfs gebeurtenissen die je liever niet had ervaren maken deel uit van je levensplan, zoals je zult ontdekken wanneer je naar de hogere dimensies terugkeert en je leven op Aarde terugziet. Normaal gesproken zou je worden aangetrokken door mensen wiens energie vergelijkbaar is met die van jou, maar wanneer het de bedoeling is, met het oog op karmische redenen, dat je een ziel ontmoet die een rol in je leven speelt, kan het zijn dat de trillingen van de ander nogal verschillen met die van jou. Dit gebeurt vaak wanneer stellen samen worden gebracht en er sprake is van een onvermijdelijke energie wat betreft de aantrekkingskracht tussen beide. Zelfs wanneer je in deze verbinding een beoordelingsfout hebt gemaakt en het niet de bedoeling is dat de relatie blijft bestaan, zal de verbintenis niet lang meer duren, maar geen enkele ervaring van welke aard ook is zonder waarde voor je leven.  

Je zou moeten weten dat niet iedere situatie is zoals het lijkt, omdat deze soms worden gebruikt om te helpen iets anders te creëren. De overwinning van Trump bijvoorbeeld, was om te voorkomen dat Hillary Clinton zou winnen, zelfs ongeacht het feit dat de verkiezing in haar voordeel vervalst zou gaan worden. Er wordt daarom verwacht dat Trump zeer binnenkort zal terugtreden en Paul Bryant, die de huidige President van de Republiek is, zal zijn plaats als interim-President innemen totdat nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven, en het is zeer waarschijnlijk dat hij dan als President zal worden gekozen. Dit zou jullie ervan moeten overtuigen dat jullie niet alleen staan in je strijd tegen het Duister. Dus weet, ongeacht wat er gebeurt, dat de uitkomst zal zijn dat het Licht zal overwinnen.
Een sleutelfactor in de gebeurtenissen die plaatsvinden zijn de behoeften van Moeder Aarde die klaar moet zijn voor Ascentie, aangezien er geen sprake kan zijn van veranderingen die tegengehouden of vertraagd worden. Op kosmisch niveau dienen bepaalde gebeurtenissen op een precieze tijd plaats te vinden, en om het zo te zeggen –  zal Moeder Aarde indien nodig de zaak forceren. Jullie zouden nu in staat moeten zijn te begrijpen waarom Ascentie met zekerheid zal plaatsvinden. Jullie zouden nu onderhand voldoende informatie moeten hebben om te begrijpen wat er in het verschiet ligt, hoewel de exacte tijdschaal moeilijk te voorspellen is. Jullie zullen je meer op je gemak voelen wanneer het Duister niet langer in staat is zich met jullie evolutie te bemoeien. Het zal zoveel mogelijk maken dat voorheen werd tegengehouden, zodat zonder oponthoud door kan worden gegaan.
Ondanks de algemene indruk van hetgeen er op Aarde gebeurt, gaat alles in feite goed vooruit. Er is geen noodzaak te twijfelen, weet dat alle hogere machten ervoor zullen zorgen dat de komende gebeurtenissen zo weinig mogelijk problemen zullen geven. Het is echter te begrijpen dat Moeder Aarde een paar gebieden zal "opschudden" aangezien zij zich eveneens opmaakt voor Ascentie. Sommige grote veranderingen zijn onvermijdelijk en inderdaad noodzakelijk om de nieuwe Aarde te laten ontstaan. Jullie reis was lang en vol uitdaging, maar jullie zullen veel hebben geleerd wat jullie immens waardevol zal maken voor degenen die na jullie volgen.
Houd je ogen gericht op het pad dat voor je ligt en weet, dat ondanks wat je waarneemt, alles goed is. Het is niet alleen het komende einde van je ervaringen, maar ook dat velen je met grote belangstelling hebben gevolgd. Jullie waren succesvol waar anderen faalden, en jullie verdienen elke hulde die jullie krijgen. Het is echter geen schande om in de lagere dimensies meer ervaring op te moeten doen, en je zult er in feite des te sterker voor zijn. Sommigen van jullie zullen vrijwillig naar de 3e dimensie teruggaan om anderen door hun volgende serie ervaringen heen te helpen. Je zult ontdekken dat wanneer je door de trillingen verder omhoog gaat, dienstbaarheid het doel is van vele zielen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Rob

vrijdag 4 november 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 4 nov. 2016


Mike Quinsey (HZ), 4 November 2016
De tijd gaat sneller dan ooit en op Aarde komen de zaken geleidelijk tot een climax waar haar bestemming van koers dient te veranderen. Uit de onzekerheid zal een positieve verandering ontstaan waardoor jullie niet meer zullen twijfelen dat de Mensheid is voorbestemd om ferm het pad naar Ascentie te betreden. Er is nooit van een andere uitkomst sprake geweest aangezien voldoende mensen zich naar het Licht hebben gekeerd en hun trillingen hebben verhoogd. Alles wat minder was dan dat zou hoogstwaarschijnlijk in een abrupt einde van een tijdperk hebben geresulteerd, een tijdperk dat zou worden gezien als een ramp. De enkelingen hebben het mogelijk gemaakt door stevig vast te houden aan hun succes in het verhogen van hun trillingen. Het is nu enkel nog een kwestie van het instandhouden van die positie totdat het bereikte niveau hen in de hogere dimensies brengt. Jullie noemen het Ascentie en een teken van jullie spirituele vooruitgang die jullie uit de lagere trillingen heeft opgeheven. Wees ervan verzekerd dat deze tijd snel dichterbij komt en de gebeurtenissen zullen bevestigen dat dit waar is.

Veel zielen zijn in beweging, maar de tijd die hen in staat stelt om te ascenderen is beperkt. Wanneer de eindtijden echter algemeen kenbaar kunnen worden gemaakt, zullen ze een grote sprong vooruit maken omdat de waarheid omtrent deze bijzondere periode duidelijk wordt. Wanneer de zaken in de openbaarheid kunnen worden gebracht zullen alle zielen de kans hebben om het pad naar Ascentie te volgen, maar sommigen zullen maar weinig interesse tonen en hun pad zal zich op een ander spoor voortzetten. De beslissing over welk pad men neemt is een kwestie van vrijwillige keuze en dit zal goed voor de betreffende ziel zijn. Het zal eveneens invloed hebben op bepaalde partnerschappen en vriendschappen die in de toekomst altijd hernieuwd kunnen worden. Besef dat voordat jullie in je huidige leven incarneerden jullie een overzicht van alle mogelijkheden hebben gekregen en daarom op de hoogte zijn van de te verwachten uitkomst.

Moeder Aarde heeft, terwijl ze zich voorbereidt op Ascentie, taken te vervullen en zal zich inspannen om veranderingen aan de Aarde in gereedheid te brengen. Door sommige veranderingen zal de noodzaak ontstaan dat mensen zich naar veiligere gebieden  verplaatsen, en wees ervan verzekerd dat daar waar er sprake is van verlies van levens, dit voorspeld was en dat de betreffende zielen hiervan op de hoogte waren. Het zal onderdeel zijn van hun noodzakelijke ervaring en daarom is er van tevoren mee ingestemd. In werkelijkheid is er niets dat bij toeval gebeurt, alhoewel dat vaak niet zo lijkt. Iedere ziel zal zijn behoeften wat betreft incarnatie van tevoren besproken hebben en van de aard van de zich aandienende uitdagingen op de hoogte zijn. Vooruitgang verloopt daardoor op een ordelijke manier en op een dusdanige manier dat geen ziel te maken krijgt met zaken die hij niet aankan, en het is ook zo dat jullie altijd Gidsen bij je hebben die overzicht hebben over je vooruitgang. Wat jullie vaak toeval noemen wordt in werkelijkheid voor jou gecreëerd om ervoor te zorgen dat je geen kans onbenut laat om je levensplan te volgen.
Onthoud dat jullie krachtige Wezens zijn en jullie zullen, terwijl de trillingen toenemen, ontdekken dat datgene waar je je zinnen op zet, zich op een bepaald moment bijna altijd manifesteert. Sommige gebeurtenissen maken reeds deel uit van je levensplan, maar er is waar het vele zaken betreft nog steeds sprake van vrije wil. Vooropgezet dat het niet tegen je Levensplan indruist, bestaat er alle kans dat je ervaart wat je in gedachten had. Je hebt bijvoorbeeld om in je behoeften te voorzien, eveneens geregeld wie je zult ontmoeten en dat geldt ook voor je vaste partner. Op dezelfde manier geldt dat als er van tevoren besloten is dat een huwelijk niet voor jou is dit ook niet gebeurt. Het is overal en op iedereen van toepassing en betreft gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je precies dat ervaart wat je nodig hebt om een vervolg te geven aan je ontwikkeling.

Terwijl je je onder anderen mengt die eveneens volgens hun Levensplan ervaringen opdoen, herken je niet werkelijk de andere ziel door de uiterlijke verschijning, maar enkel het lichaam dat deze draagt tijdens die bepaalde incarnatie. Je kunt ook niet weten of deze in zijn laatste leven bijvoorbeeld van Koninklijken bloede of een landarbeider is geweest en op die manier kun je in feite nooit weten wie je tegen zou kunnen komen. Maar enkele zielen zijn zich bewust van de aard van hun vorige levens en dat zorgt ervoor dat ze hun tijd, zonder te worden afgeleid, kunnen besteden aan het huidige leven. Ieder Levensplan is speciaal gecreëerd met het oog op jouw behoeften en om ervoor te zorgen dat er aan karmische verantwoordelijkheden tegemoet gekomen wordt. Degenen die dralen kunnen meer uitdagingen gepresenteerd krijgen omdat ze vaak meer karma in te lossen hebben en totdat dit is gebeurd kunnen ze meestal geen grote vorderingen maken.
Moeder Aarde bereidt zich op haar eigen Ascentie voor en omdat ze de Aarde opschoont is verlies van leven soms onvermijdelijk. Dergelijke zielen werken vaak hun eigen karma uit zodat iedereen van deze ervaringen profiteert. Dergelijke gebeurtenissen zullen bij hen die hiervan of van hun eigen doelen geen voorkennis hebben een gevoel van wanhoop boven kunnen brengen. In zulke gevallen zal de reden van de betreffende gebeurtenissen aan hen worden uitgelegd. Jullie ondergaan een periode van enige verstoring omdat de oude energieën worden uitgespeeld, maar die zijn noodzakelijk omdat de veranderingen zich nu aan moeten dienen.
Het Menselijk Ras heeft een lange weg afgelegd sinds jullie voor het eerst voet op Aarde hebben gezet. Jullie hebben de diepten van het duister ervaren, maar jullie hebben de weg hieruit terug kunnen vinden en nu zullen jullie je weer verheffen om Galactische Wezens te worden. Velen van jullie zijn ruimtereizigers geweest en jullie thuis zal aan boord van één van de Ruimteschepen zijn geweest. Jullie hebben door het reizen naar verschillende planeten het avontuur gezocht en gecommuniceerd met de bewoners, maar jullie hebben eveneens een missie en dat is het verspreiden van Licht. Jullie zijn vanwege je ervaringen op Aarde veel, veel grootser geworden en nu in staat om degenen die zich in de eerste fasen van de ontwikkeling bevinden, te helpen.   
Dit is de week met hoge verwachtingen van de aankondiging van “Revaluatie”, maar zoals jullie al hebben ervaren lijkt dit altijd maar aan vertragingen onderhevig te zijn. Jullie kunnen echter van één ding zeker zijn en dat is dat het echt is en voor veel mensen leven-veranderende effecten zal hebben. De eerste veranderingen zullen degenen die voorzien worden van enorme tegoeden in staat stellen van start te gaan en ondersteuning te plannen voor degenen met de grootste noden. De omvang van de projecten zal enorm en verreikend zijn. Uiteindelijk zal echter in alle behoeften zijn voorzien en zullen armoede en gebrek verdwijnen. De veranderingen zullen snel gaan en het Nieuwe Tijdperk zal dan echt goed onderweg zijn.
Verlies in alle opwinding niet de realiteit uit het oog, aangezien er nog veel werk moet worden verzet. Het zal niet gemakkelijker worden totdat de laatsten van de illuminati verwijderd zijn, zodat hun invloed de zaken niet langer kan vertragen. Hun tentakels reiken heel ver, maar veel van hun hielenlikkers zullen liever van kamp veranderen dan alles wat ze verkregen hebben verliezen. Vergeving is een prachtige daad die gebroken relaties herstelt en die nodig zal zijn om verloren zielen terug in het Licht te krijgen.
Ondanks alle chaos die er is wordt er achter de schermen veel goed werk verzet m.b.t. de voorbereiding en introductie van vrije-energieapparaten. Wees ervan verzekerd dat vele bronnen nu  aan dergelijke projecten werken in landen die ontvankelijk zijn voor het idee deze te introduceren. Vanwege het gebrek aan publiciteit ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van zulke ontwikkelingen, maar vergis je niet aangezien alles goed vooruitgaat. Het betekent dat zodra het veilig is dit te doen en het startsein is gegeven er zich vele verrassingen zullen aandienen.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey
Vertaling: Rob/Marja

vrijdag 28 oktober 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey (HZ) 28 okt.201628 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

De voortgang van de veranderingen verloopt goed en terwijl ze zich vestigen neemt ook de macht van de duistere Troepen af, zelfs in die mate dat ze verward raken en niet in staat zijn om de zaken als voorheen te controleren. Bij iedere gebeurtenis zullen ze maar een beperkte mate van vrijheid overhouden om met hun plan voor wereldcontrole door te kunnen gaan. Ze zullen niet slagen, aangezien de eindtijden al reeds zijn vastgelegd en de overwinning voor het Licht onvermijdelijk en verzekerd is. De periode waar jullie je nu in bevinden is gevuld met potentiele veranderingen, die allemaal leiden naar de verheffing van de Mensheid en naar haar plek in het Nieuwe Tijdperk. Het thema staat vast en het is enkel een kwestie van tijd voordat degenen die verantwoordelijk zijn voor de nieuwsverspreiding zich gedwongen voelen om te beginnen jullie van waarheidsgetrouwe nieuwsverslagen te voorzien. De waarheid kan niet veel langer meer verborgen worden gehouden en omdat diegenen die in de weg staan verwijderd worden komen de dagen van waarheidsgetrouwe verslaggeving steeds dichterbij.


Er zullen maar weinigen zijn onder jullie, die hun leven besteden aan het brengen van het Licht naar de Aarde, die nog niet hebben gehoord van David Wilcock. Hij is een Meester die degenen van het Licht met succes naar voltooiing leidt zodat ze in de komende Nieuwe Tijd en aan het einde van de Oude Tijd verzekerd zullen zijn van Ascentie. Zijn werk voor de Mensheid is zo belangrijk dat hij volledig wordt beschermd terwijl hij jullie voorziet van grotendeels onbekende informatie wat betreft de grotere Waarheid. Zijn grootste onthullingen handelen over de waarheid van leven buiten de Aarde en daar ver voorbij. David gaat de Lichtwerkers voorop zodat ze bewust zijn van de vele levensvormen binnen jullie Universum. Op hun beurt zullen ze deze informatie verder kunnen verspreiden, zodat jullie, wanneer zij van het licht op Aarde verschijnen, al enige kennis van hun bedoelingen hebben.


Ascentie is in geen geval uitzonderlijk, maar zoals velen van jullie zich al bewust zijn is dit voor degenen die op het punt staan te ascenderen een zeer bijzondere verheffing, met Mensen die in hun fysieke lichamen ascenderen. De inkomende energieën hebben nu al hun effect en iedere ziel wordt in meerdere of mindere mate beïnvloed. Degenen die zich al bewust zijn van wat er gaande is kunnen zich hieraan aanpassen, maar voor hen die er moeite mee hebben kan het verwarrend zijn. Maar maak je geen zorgen aangezien verheffing bedoeld is om een traag proces te zijn, zodat het jullie niet overweldigt. Zoals jullie onderhand zullen weten zullen op een bepaald moment diegenen die zich niet verder kunnen verheffen, naar een nieuw pad, dat in hun behoeften voorziet, overgaan.

Opwindende tijden die jullie zullen verheugen breken binnenkort aan, tenzij jullie het moeilijk vinden deze te vatten. Vrijwel alles waar jullie vertrouwd mee zijn zal ten goede veranderen en jullie zullen snel in een toekomst worden geleid zoals jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt. Vele zielen die jullie voor zijn gegaan zullen jullie helpen je plaats in te nemen temidden van hen die jullie voorgingen. Het zijn jullie broeders en zusters en ze wachten jullie terugkeer met spanning af, aangezien jullie zullen worden gevierd en gehonoreerd voor de grootse dienst die jullie aan de rest van de Mensheid hebben bewezen. Houd in gedachten dat, toen je vrijwillig besloot in de lagere trillingen af te dalen, je wist wat er voor je lag, evenals de vele uitdagingen die je tegen zou komen. Je bent daarom des te grootser en jouw ervaring zal vele anderen die hierna komen van dienst zijn.  
 

Voor al diegenen die zich bewust zijn van hun bestemming en die zich richting volbrenging bewegen, weet dat de huidige tijden jullie uitweg uit de dualiteit zijn. Alles wat je in het werk stelt zal zeer de moeite waard zijn en zal je stevig op het pad naar volledige Galactische groei zetten. Jullie beginnen je nu al te realiseren dat er veel meer te bevatten is en dat het enkel de lagere trillingen zijn die jullie hebben beperkt. Dit maakt jullie voortgang een schitterende prestatie, maar jullie niveau van bewustzijn groeit nog steeds en jullie stevenen af op volledig bewustzijn. Jullie zullen niet langer in een valse en onwerkelijke realiteit gevangen zitten en de onthullingen die ophanden zijn jullie helpen om je snel in een meer realistische situatie te brengen.   

Vanwege de verscheidenheid waaruit de Aarde bestaat, is het één van de mooiste planeten in het Universum. Waren het niet de daden van de Mens dan zou het werkelijk de Tuin van Eden zijn, echter de Mens heeft haar schoonheid met voeten getreden en met opzet vernield. Jullie hoeven enkel maar te kijken naar de schoonheid van de enorme massa bloemen die op Aarde bestaat om het wonder van de schepping te waarderen. Kijk ook eens naar de vele soorten dieren die hier rondlopen om je te realiseren dat in alles wat leeft de hand van God aanwezig is. De mens heeft eveneens de gave van creatie, maar ontbeert voor het grootste deel de idealen en zorg die nodig zijn om blijvende schoonheid te creëren. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen terwijl jullie je in de hogere dimensies verheffen. 

Totdat de waarheid omtrent jullie bestaan wordt onthuld, tezamen met nieuws over de aanstaande veranderingen, zullen jullie afhankelijk zijn van het internet, maar ook daar doen mensen verslag die simpelweg de klauwen van de illuminati vertegenwoordigen en die valse informatie verspreiden. Als je echter het nieuws van de websites die jij als betrouwbaar beschouwt bijhoudt, zou je goed geïnformeerd moeten zijn. Het is onmogelijk om het allemaal zeker te weten, dus concentreer je op het laatste nieuws uit bronnen die je eerlijk en waarheidsgetrouw verslag doen van wat er gaande is. Er staan vele, vele Lichtwezens aan jullie zijde en dat is jullie garantie voor een veilige reis naar voltooiing.

Blijf geduldig en geef de gebeurtenissen de tijd om zich te manifesteren, want jullie hoeven je geen zorgen te maken, aangezien het resultaat jullie allemaal zal verheugen en blij zal maken om eindelijk te zijn bevrijd van de beperkende factoren die jullie vooruitgang hebben gedwarsboomd. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

Website: www.treeofthegoldenlight.com

vrijdag 21 oktober 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ) 21 oktober 201621 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat er zich in de Ruimte al sinds lange tijd een oorlog afspeelt tussen de troepen van de Illuminati en Ruimtewezens. De Illuminati hebben dit voor elkaar gekregen omdat ze triljoenen dollars naar hun geheime Ruimteprogramma hebben geloodst. De gevechten vinden plaats om te voorkomen dat de Aarde volledig door de Illuminati overgenomen wordt. Als hen dit was gelukt zou het werkelijk Gevangenis Aarde zijn geworden. De bevolking zou aan hun grillen zijn overgeleverd, aangezien ze hun plan door zouden hebben gevoerd om het aantal bewoners op Aarde drastisch te reduceren tot een hanteerbare omvang.

Hoewel de strijd nog niet voorbij is, hebben de Lichtkrachten zichzelf echter opgewerkt en zijn ze nu de grootste macht geworden. Het is enkel een kwestie van tijd voordat ze de overwinning kunnen claimen en de leiders van de Illuminati kunnen verdrijven. Deze zullen worden overgebracht naar plekken waar ze zich niet langer met jullie vooruitgang in het vestigen van het Nieuwe Tijdperk kunnen bemoeien. Eonen lang zijn jullie niet in staat geweest om vooruit te gaan zoals jullie dat wilden, maar binnenkort zullen jullie vrij kunnen zijn om je eigen pad volgen en naar de hogere dimensies opstijgen. Er is echter eerst veel werk te verzetten om het Nieuwe Tijdperk volledig op stoom te brengen. Met de hulp van jullie Ruimtevrienden kunnen achtergehouden ontwikkelingen worden vrijgegeven. Jullie zullen snel in de moderne tijd van vrije energie en zelfvoorziening belanden. Uiteraard zullen vele helpers jullie assisteren om het Nieuwe Tijdperk te vestigen.


De noodzakelijke veranderingen die het jullie mogelijk maken om vooruit te gaan staan in de planning en het wachten is alleen op het juiste moment om voor het eerst met de revaluatie van de valuta van start te gaan. Als dit eenmaal is gebeurd kunnen vele projecten van start gaan en dat omvat o.a. de verdeling van de benodigde apparatuur om jullie wat energie betreft zelfvoorzienend te maken. Het is duidelijk dat deze veranderingen zich niet in één nacht voltrekken, maar jullie zullen vast en zeker blij zijn om te weten dat er een begin is gemaakt. Op alle niveaus zal jullie vooruitgang onder supervisie staan van Hogere Wezens en hun aanwezigheid zal jullie garantie zijn dat alles zoals gepland vooruit gaat om jullie snel het Nieuwe Tijdperk in te stuwen. Met dergelijke ontwikkelingen zullen jullie buitenaardse vrienden in staat zijn om jullie op een veilige manier vaker te bezoeken en wanneer nodig van dienst te zijn.

Totdat een vrije Pers zich kan vestigen zal het nodig zijn dat jullie op zoek gaan naar betrouwbare informatiebronnen. Op dit moment worden er geduchte pogingen ondernomen om jullie te verwarren door het verspreiden van valse informatie. Er kan echter met zekerheid worden gesteld dat meer mensen voor de waarheid ontwaken en zich niet zo gemakkelijk meer voor de gek laten houden. De illuminati zullen beteugeld worden, maar hun handlangers zullen nog even doorgaan met hun pogingen om de waarheid verborgen te houden. De waarheid zal uitkomen en geen enkele vorm van toedekken zal het voor elkaar krijgen om die te onderdrukken. Zelfs nu vatten steeds meer mensen de moed op om naar voren te treden en "te vertellen wat ze weten" en naarmate de tijd verstrijkt zullen meer en meer mensen in hun voetstappen volgen.  


Weet dat het Duister de zaken nooit helemaal op hun eigen manier heeft kunnen doen, het is enkel zo dat hun daden eerder werden gemeld door een Pers die drijft op sensationele verhalen en "slecht" nieuws. Het werkelijke nieuws wordt gecontroleerd en totdat er de vrijheid bestaat om de zaken te rapporteren zoals ze gebeuren zullen jullie nooit de werkelijke gebeurtenissen te horen krijgen vanaf zowel de Aarde als erbuiten. Wanneer de omstandigheden het toestaan zullen jullie snel de feiten rondom jullie verblijf op Aarde te horen krijgen en de vele valse verhalen omtrent jullie geschiedenis zullen worden rechtgezet. Omdat het mogelijk is om terug in de tijd te gaan zullen jullie passende gegevens krijgen om dit te bewijzen.   

Wanneer zaken die jullie na aan het hart liggen veranderen kan dit onrust veroorzaken, maar besef dat alles zich in een voortdurende staat van verandering bevindt omdat er in de toekomst voor het oude geen plek is. Jullie groei gaat hier gelijk mee op aangezien jullie bewustzijnsniveau zich verhoogt en dat is een natuurlijk gevolg van de hogere trillingen waar jullie nu in leven. Zoals echter eerder al werd aangegeven bestaat er een punt waar bepaalde zielen niet het niveau kunnen behouden dat hen in staat stelt om zich verder te verhogen. Dit zijn de zielen die hun ontwikkeling zullen vervolgen door een ander pad te gaan in vergelijking met hen die zich verhogen omdat de trillingen hoger worden. Opnieuw dient te worden benadrukt dat alle zielen zichzelf precies daar zullen aantreffen waar ze moeten zijn om hun ontwikkeling te kunnen voortzetten. Het is geen kwestie van keuze, omdat je je niet op een hoger niveau kunt bevinden dan je eigen trilling toestaat.  


Onderhand zouden de meesten van jullie je plek gevonden moeten hebben nu de laatste dagen van het Oude Tijdperk snel worden vervangen door de hogere trillingen. Voor Lichtwerkers betekent het daar aanwezig te zijn waar je kennis en vaardigheden nodig zijn om anderen tot het einde bij te staan en hen te helpen ascenderen. Vele zielen hebben geen idee of begrip van de periode waar zij doorheen gaan, maar zij zullen ascenderen, vooropgesteld dat zij het grootste deel van hun leven voornamelijk in dienstbaarheid aan anderen hebben geleefd. Doe gewoon onder alle omstandigheden je best en probeer alle zielen te benaderen met Universele Liefde. Mocht je een fout maken, maak je dan geen zorgen, want zolang je van dergelijke ervaringen leert zul je nog steeds doorgaan je te verheffen.

Geef dus in geen geval op, maar probeer op je spirituele pad te blijven. Je gidsen zullen zeker aan je zijde staan, en als je naar hen "luistert" zullen ze al het mogelijke doen om je op het pad te houden dat je gekozen hebt. Als je iemand bent die als je hulp nodig hebt de voorkeur geeft aan bidden, dan is dat prima aangezien je in die stille momenten je Gidsen dichter naar je toe kunt trekken. Ze zullen hun boodschap op je overbrengen en je wordt aangeraden die op te volgen, zelfs wanneer je de uitkomst niet kunt zien. Wanneer je de verkeerde beslissing neemt en op het punt staat de verkeerde richting in te slaan zullen ze hun best doen je die te laten veranderen. Onthoud dat ze opgestegen Wezens zijn die weten wat je doormaakt, en dat ze ervaren genoeg zijn om je de richting te wijzen, zodat je je aan je levensplan houdt.

Deze maand zal waarschijnlijk van groot belang zijn, aangezien bepaalde acties die hebben plaatsgevonden vermoedelijk zullen resulteren in enkele positieve resultaten die jullie graag zouden verwelkomen. Jullie geduld was buitengewoon, aangezien jullie vele malen gebeurtenissen hebben verwacht die zich niet precies hebben gematerialiseerd zoals voorspeld. Een gebeurtenis die jullie je gemakkelijk zullen herinneren is het einde van 2012 toen het Nieuwe Tijdperk officieel begon, wat leek te komen en te gaan zonder enige grote gebeurtenis. Zoals jullie werd geïnformeerd, gebeurde dit toch op één niveau en sinds die tijd hebben verschillende gebeurtenissen plaats gevonden die het Nieuwe Tijdperk hebben geholpen zich te manifesteren. Jullie zochten naar feitelijke veranderingen maar konden die niet zien, maar desalniettemin hebben ze plaatsgevonden. Sinds die tijd zijn jullie bewustzijnsniveaus gestegen en terugkijkend zullen jullie het ermee eens zijn dat jullie op een bewust niveau nu meer weten.

Jullie hebben lange tijd gewacht om van de beproevingen van het leven in de lagere trillingen te worden bevrijd. Alles gaat echter vooruit op een manier die ervoor zal zorgen dat de uiteindelijke uitkomst in jullie voordeel uitpakt. Op wat kleine moeilijkheden na is het pad naar jullie toekomst helder, en jullie zullen de niveaus bereiken die jullie welzijn en geluk garanderen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

vrijdag 14 oktober 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, HZ, 14 okt 201614 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ) 
De Presidentsverkiezing is voor miljoenen Amerikanen het belangrijkste aandachtspunt, maar er bestaat een grote kans dat die uiteindelijk niet doorgaat. De reden hiervoor lijkt te zijn dat één kandidaat zich terug gaat trekken. Het zou, met het oog op de aanstaande start van de mondiale valuta-revaluatie een uiterst bijkomstige gebeurtenis zijn, waar alle aandacht zonder te worden afgeleid op kan worden gericht. Dit kan in feite reeds begonnen zijn, in ieder geval staat het op het punt te gebeuren en dat is zodra de eerste mogelijkheid zich aandient. Er wordt gefluisterd dat het reeds is begonnen en er wordt verwacht dat het, vanwege de omvang van de taak, langzaam in gang wordt gezet. Er is nu uiteraard wel sprake van een zekere mate van urgentie om het plan in gang te zetten en dit zal zoveel mensen, die hier naarstig naar verlangd hebben, verheugen.
In de wereld blijft in beroering en oorlog is schering en inslag, maar veel is een reactie op de pogingen van de Duistere Krachten om hun controle erop uit te oefenen. Hen zal echter niet worden toegestaan succes te hebben, aangezien Hogere Wezens de uitkomst in het voordeel van het Licht zullen bepalen. Omdat de zaken nu een punt hebben bereikt waarop het tijd is om tot een afronding te komen ligt er een plan klaar dat er voor zal zorgen dat er niet langer vertraging op kan treden. Heb vertrouwen in degenen die jullie toekomst in handen hebben, want ze hebben de zaken goed onder controle, evenals een volledig overzicht van wat er gaande is.
Wat betreft het Licht bestaat er geen twijfel en het plan voor jullie vrijheid verloopt volgens plan en zoals nodig om ervoor te zorgen dat Ascentie plaats kan vinden. Het is nu aan ieder individu om te bepalen waar zijn/haar toekomst ligt en of hij/zij wenst te ascenderen om het leven dienovereenkomstig te leven. Uiteraard wordt hulp en begeleiding geboden, maar uiteindelijk is het aan jullie om je trillingen voldoende te verhogen om dit te kunnen bereiken. Jullie zullen onderhand moeten weten dat een kans zoals deze zich aan het einde van een cyclus aandient. Dus doe je best en wees vastberaden om te slagen, aangezien je diep van binnen weet dat dit de waarheid is. Toen je akkoord bent gegaan met je levensplan had je het volste vertrouwen dat je zou kunnen Ascenderen.
Jullie geduld is vele malen getest en als jullie in staat zijn geweest om te blijven staan kun je jezelf als zijnde goed op weg naar de hogere dimensies beschouwen. De uitdagingen om de lagere trillingen te overwinnen zijn moeilijk en jullie worden vanaf alle kanten belaagd, maar door gecentreerd te blijven en totale zelfbeheersing tentoon te spreiden ben je goed op weg naar Ascentie. De reis over het pad van Licht kan soms een eenzaam pad zijn, omdat er maar weinig mensen zijn die volledig begrijpen waarom ze op Aarde zijn, en het is moeilijk om gelijkgestemden te vinden. Je voelt je vaak een eenzame figuur, maar door simpelweg op Aarde aanwezig te zijn help je het Licht zich te verspreiden. Naarmate je hoger rijst wordt het eenvoudiger om je van de lagere energieën te onthechten, aangezien ze weinig tot geen aantrekkingskracht meer op je hebben.
De tijd waarin het mogelijk wordt de mensen de ware redenen voor het ervaren van de lagere trillingen te vertellen komt naderbij, evenals de reden waarom het nodig was om vele malen op Aarde te reïncarneren. Op welk niveau je momenteel ook bent terwijl het einde van de cyclus plaatsvindt, je zult derhalve op precies het juiste niveau zijn. Families kunnen dat zorgwekkend vinden in het geval dat ze opgesplitst worden, maar onthoud dat iedere ziel zijn eigen pad dient te volgen. Er zijn echter tijden waarin partnerschappen sterk blijven en zielen nog steeds samen verder gaan. In feite komen sommige families samen om een levensplan te delen en dat gebeurt vaak wanneer ze voor het Licht werken.
Lieve mensen, jullie worden bewonderd en geliefd vanwege jullie toewijding aan jullie verantwoordelijkheden, en ten allen tijde worden geholpen je levensplan te voltooien. Jullie Gidsen die jullie vergezellen zijn machtige Wezens die jullie kunnen beïnvloeden op manieren die jullie veiligheid waarborgen en vaak voorkomen wat anders een ongewenste leven-veranderende wijziging zou kunnen zijn. Wanneer je hen erkent en 'tegen ze praat' kunnen ze gemakkelijker met je converseren en zullen ze hun gedachten op jou projecteren. Ze zijn zich waarschijnlijk meer bewust van je levensplan dan jijzelf, en in staat ervoor te zorgen dat je op het juiste pad blijft. Het neemt op geen enkele wijze je keuzevrijheid weg, aangezien ze daar al weet van hebben.
De Galactische schepen zijn al enige tijd de Aarde dichter aan het naderen, maar totdat ze zichzelf onthullen zullen jullie ze niet kunnen zien. De Avians blijven echter op afstand, aangezien hun aanwezigheid bedoeld is om een oogje te houden op hoe de Aarde en haar bevolking omgaat met Ascentie. Er zijn daadwerkelijk een aantal groepen die erop wachten zichzelf bekend te maken zodra het veilig is om dit te doen. Jullie toekomst zit vol met plezierige verrassingen, niet in de laatste plaats de ontmoeting met jullie Agarthaanse vrienden uit Binnen-Aarde. De zaken zullen zozeer veranderen, dat jullie in relatief korte tijd zullen profiteren door te worden geholpen jullie rechtmatige plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Het oude verdwijnt vrij snel, aangezien veranderingen die uiteindelijk de kwaliteit van jullie leven zullen verheffen al plaatsvinden.
Met alles wat er op jullie wereld gaande is, is het moeilijk er niet bij betrokken te raken. Je beste benadering is om dit te proberen en ten allen tijde gecentreerd te blijven en eerder toeschouwer te blijven dan erbij betrokken te raken. Natuurlijk zullen er zaken zijn waarbij je niet kunt voorkomen erbij betrokken te raken, en wanneer je een Lichtbaken bent kun je vrede brengen in een situatie die uitbarstingen en confrontatie kan veroorzaken. Je hebt krachten die je verbeelding te boven gaan, maar je dient geloof in jezelf te hebben zodat deze geactiveerd kunnen worden. Je sterkste optreden kan soms ontstaan wanneer je het stilst bent en je gedachtenkracht gebruikt. Je kunt je ideeën echter niet aan iemand opdringen, aangezien deze verworpen kunnen worden als ze niet worden aanvaard, en dit gebeurt vaak vanwege karmische verantwoordelijkheden die uitgespeeld dienen te worden. Dit is tevens van toepassing voor het zenden van helende energieën, aangezien een ziel soms het volledige verloop van een "ziekte" door dient te maken ten voordele van alle betrokkenen.
Nadat jullie zijn geascendeerd zul je een behoorlijk ander persoon worden vergeleken met wie je eerder was. Je Licht zal zo sterk worden dat je niet zult spelen of je bezig zult houden met de negatieve energieën. Het Licht zal in alles wat je doet naar buiten komen, en aangezien je bij zielen van eenzelfde soort zult zijn zul je een zegenrijk leven van vreugde en liefde leiden. Negatieve gedachten zullen geen deel uitmaken van je leven, aangezien de trillingen hiervoor te hoog zullen zijn om aanwezig te kunnen zijn. De boodschap is dus om zo snel mogelijk te beginnen met voelen hoe het is om te leven met een verhoogde trilling. Hoe meer je de lagere trillingen kunt weerstaan, hoe minder ze in staat zijn om je te beïnvloeden, onthoud dus dat gelijken elkaar aantrekken en vermijd het om deze naar jezelf toe te trekken.
Naarmate het Licht op Aarde verder groeit zal het "duister" geleidelijk aan verdwijnen. Dit is al aan het gebeuren en het veroorzaakt verwarring onder de Duisteren, aangezien ze niet langer de energieën op hun plaats kunnen houden. Ze zijn de slachtoffers van hun eigen handelen, toch is het voor hen nooit te laat om zich naar het Licht te keren.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

vrijdag 7 oktober 2016

NEDERLANDS Mike Quinsey (HZ) 7 oktober 2016Mike Quinsey (HZ), 7 Oktober 2016


De tijd waarin de gebeurtenissen zich zoals verwacht zullen voltrekken, nadert snel. Alle noodzakelijke voorbereidingen lijken op hun plaats te zijn, in afwachting van een laatste controle voordat de opdracht wordt gegeven om met de Revaluatie van de valuta van start te gaan. Om dit punt te bereiken en om de medewerking te krijgen van de vele, vele mensen die er bij betrokken zijn, is er veel planning nodig geweest. Het is duidelijk dat het wachten zeer de moeite waard zal blijken te zijn geweest en dat deze tijd als een keerpunt zal worden gezien waarin de zaken zich, voor degenen die voor het Licht werken, ten goede hebben gekeerd. Er bestaat nog steeds verwarring over wat er gaande is en dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door degenen die tegen de aangekondigde veranderingen zijn. In ieder geval zal er sprake zijn van winnaars en verliezers,  maar de veranderingen zullen volledig ten goede komen aan de gehele populatie van de Aarde. Iedereen zal de mogelijkheid krijgen om een acceptabel niveau van leven te bereiken en de oneerlijkheid in de verdeling van rijkdom zal worden geëlimineerd.
Wat betreft de wil van God kan niets de uitkomst veranderen, ongeacht welke actie van de Illuminati dan ook. Hun rol als tegenstanders van degenen van het Licht heeft ervoor gezorgd dat de Lichtwerkers zich veel sneller konden ontwikkelen dan anders zou zijn gebeurd. Het houdt in dat veel meer zielen niveaus hebben bereikt die hen in staat stellen om te ascenderen. Dergelijke zielen worden niet uitgekozen; hun succes is volledig te danken aan hun eigen inspanningen om vanuit de lagere trillingen naar het Licht te evolueren. Het is niet een zaak van een volledig Lichtwezen worden, maar een zaak van voor het merendeel van je leven dienstbaar aan anderen worden. Je kunt dit op zoveel manieren bereiken en het is niet noodzakelijk voorbehouden aan degenen met een religieuze achtergrond. Op diezelfde manier kun je op vele manieren dienstbaar zijn aan anderen, afhankelijk van hun behoeften en dan gaat het niet noodzakelijk om geld, hoewel degenen die zeer rijk zijn daardoor grootse zaken neer kunnen zetten.  
Met het oog op de huidige omstandigheden in de wereld zien sommigen belangrijke veranderingen als een onmogelijke zaak, maar het dient te worden benadrukt dat degenen van het licht die de Mensheid begeleiden zeer machtige Wezens zijn. Ze zijn in staat om de trillingen van de Aarde te veranderen zodat geen enkel oorlogswapen kan functioneren. Dus Vrede kan worden afgedwongen en dit zal vanuit karmisch gezichtspunt worden gezien als gerechtigheid, om degenen te belonen die het Licht zijn blijven dragen, ongeacht de problemen die zich aandienden. Wanneer oorlog en de uitrusting voor oorlog overbodig zijn geworden kunnen Vrede en geluk snel op Aarde terugkeren. Er kan zoveel meer goed werk worden gedaan wanneer men zich veilig en buiten de gevarenzone weet.  
Eén van de belangrijkste lessen die op Aarde te leren zijn is "vergeving", wat bijzonder moeilijk kan zijn wanneer je fysiek geweld is aangedaan. Vergelding is een natuurlijke reactie maar als je meer karma wilt vermijden is het beter om bij dergelijke uitdagingen weg te lopen. Besef dat wanneer je op Aarde voor begane zonden niet onmiddellijk wordt gestraft, je de gevolgen nog steeds onder ogen dient te komen. Er is veel wilskracht voor nodig om in dergelijke omstandigheden je hoofd koel te houden, maar zeg gewoon tegen jezelf dat iedere negatieve daad op een bepaald moment goed moet worden gemaakt. Het Bijbelse verhaal van Jezus sprak van "het toekeren van de andere wang" en dit is symbolisch voor hoe en wie je zou moeten streven te zijn. Blijf rustig en uit de buurt van de verleiding om wraak te willen nemen.  
De zaken vanuit de hogere niveaus van "Liefde" bekijken vat samen waar jullie je allemaal op zouden moeten concentreren. De niveaus  die jullie tegemoetzien zijn van meer Licht, en dat is zodanig dat jullie deze energie kunnen gebruiken om wonderen te verrichten. Universele energie is het panacee (wondermiddel) voor alle ziekten en wanneer jullie je verheffen zal dit het belangrijkste aspect in jullie leven zijn. Het is de ultieme energie waarmee je wonderen kunt verrichten. Zelfs op Aarde heeft het nu in enkele wonderbaarlijke genezingen geresulteerd en dat betreft eveneens zelfgenezing. Het lijkt zo eenvoudig om zulk denken toe te passen, maar in het bijzonder op Aarde worden jullie gebombardeerd door zoveel verschillende energieën, dat het soms moeilijk is om op "Liefde" gefocust te blijven.
Het Licht op Aarde zoekt het duister op en vult die met hogere energie. Langzaam maar zeker worden de veranderingen waarneembaar en gronden ze het Licht ten gerieve van iedereen. Uiteindelijk zullen er op Aarde helemaal geen lagere energieën meer zijn, en zal het Gouden Tijdperk waarachtig zijn begonnen. Het zal jullie eerste ervaring zijn van totale vrede op Aarde, en het zal duren totdat er 1000 jaren voorbij zijn gegaan, wanneer lagere energieën zal worden toegestaan zich ermee te vermengen. Tegen die tijd zullen jullie als Lichtwezens onherkenbaar zijn vooruitgegaan. Dus alle tijd en inspanningen die jullie investeren in het verhogen van je trilling zal goed worden beloond en zeker nooit worden betreurd.
Jullie kunnen zien dat Regeringen en hun politiek onder druk staan om te veranderen, en de algemene tendens is om zich af te keren van degenen die oorlogshitsers zijn. De mensen hebben genoeg ervaringen gehad met alle zaken die met oorlog verband houden, en een sterk verlangen naar wereldvrede begint wortel te schieten. Nog steeds hebben jullie zogenoemde "hot spots" waar er geen zicht lijkt te zijn op het voor elkaar krijgen van vreedzame oplossingen. Deze zijn er voor het uitwerken van karma dat opgeruimd dient te worden voordat ware vrede kan worden bewerkstelligd. Tegelijkertijd wordt het machtsspel uitgespeeld, maar jullie zullen uiteindelijk zien dat gebeurtenissen eropuit draaien de meest aanvaardbare te zijn door de prikkel voor macht over mensen op afstand te houden.
Wetend dat belangrijke veranderingen om de hoek liggen lijkt mensen een afwachtende houding te geven, maar het advies is om gewoon door te gaan en op de veranderingen te reageren zodra ze plaatsvinden. Er valt geen voordeel te halen door eerst af te wachten wat er gebeurt, aangezien iedereen op de lange termijn al naar gelang hun behoeften zal profiteren. Het kan enige tijd duren voordat het bij iedereen gebeurt, maar wees niet bang aangezien iedereen aan de beurt komt. Onthoud dat de hulp die door je Galactische vrienden gegeven wordt door zal gaan, er zodoende voor zorgend dat de zaken in alle snelheid voort zullen gaan. Aangezien nieuwe uitvindingen eveneens aan jullie zullen worden doorgegeven zal het leven er snel anders uit gaan zien en jullie veel meer tijd geven om in je eigen behoeften te voorzien. Wees ervan verzekerd dat in alle zaken zal zijn voorzien door de plannen die al gemaakt zijn om jullie snelle vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk te verzekeren.
Blijf op je Lichtpad en laat niets je  van je intenties afleiden. Er bestaan nog steeds groepen die slechts het "eigenbelang" voor ogen hebben en die nergens voor zouden stoppen om ten koste van anderen verder te komen. Hun succes zal echter van korte duur zijn en hun inspanningen zullen uiteindelijk op een teleurstelling uitlopen. Ze zijn al aan het worstelen om hun machtsposities te handhaven en vroeg of laat zullen ze worden tegengehouden. De hogere machten weten alles wat er gebeurt en er is voor hen geen plek waar ze zich kunnen verstoppen. Ze hebben veel om rekenschap over af te leggen en ze zullen hun lessen leren zoals iedere ziel dat moet wanneer deze afwijkt van het Pad van Licht. Door tegenwoordig te zijn in dualiteit leren alle zielen door ervaring en zien ze vanuit de eerste hand wat er gebeurt wanneer hun trilling verlaagd is en ze minder contact met het Licht hebben.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar vervolmaking verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS